Network and Route ChoiceNetwork and Route Choice

DTU Management - Division for Transport - Forskning - Sektion for Network and Route Choice

Vi forudsiger trafikstrømme, trængsel og de rejsendes valg af rute.

Transportsektorens infrastruktur kan betragtes som et netværk, og vi forsker i, hvordan trafikanterne bevæger sig i dette netværk. Gennem matematisk-statistiske netværksmodeller, der afspejler adfærd, præferencer og rutevalg i et dynamisk perspektiv, belyser vi samspillet mellem rejseaktivitet og infrastruktur.

I vores forskning samarbejder vi med aktører i transportsektoren for at udvikle systeminfrastruktur, der bedst muligt tilfredsstiller transportbehov og minimerer trængsel og rejsetid på tværs af trafikanttyper, transportformål og transportformer.

Kontakt vores sektionsleder, hvis du er interesseret i et partnerskab eller samarbejde med os