Transport Demand ModellingTransport Demand Modelling

DTU Management - Division for Transport - Forskning - Sektion for Transport Demand Modelling

Vi modellerer fremtidens transportbehov og vurderer effekter af transportpolitik og investeringer i infrastruktur.

Fremtidens transportinfrastruktur skal udvikles med udgangspunkt i efterspørgslen fra erhverv og borgere. Vores forskning tegner fremtidens transportbehov, herunder de geografisk fordelte konsekvenser for rejsetid, pendling, ulykker og klimaeffekter.

I sektionen rådgiver vi myndigheder og andre trafikplanlæggere og beslutningstagere omkring prioritering og regulering. Det kan fx være effekten af afgifter på trafikanternes adfærd og mobilitet. Et særligt fokusområde for os er samspillet mellem forskellige transportformer som cykling, kollektiv transport og privatbilisme og nyere transportformer som delebiler og selvkørende biler.

Kontakt vores sektionsleder, hvis du er interesseret i et partnerskab eller samarbejde med os

Læs mere om Transport Demand Modelling på vores engelske side

Læs mere om sektionen