Transport Psychology

Foto: Colourbox
Transport Psychology

DTU Management - Division for Transport - Forskning - Sektion for Transport Psychology

Vi undersøger adfærd i trafikken for at understøtte sikker og bæredygtig transport.

Trafikkens aktører er mennesker, der hver dag træffer en række valg om, hvordan de bevæger sig fra et punkt til et andet. Vi forsker i trafikanters adfærd, og hvordan den hænger sammen med viden, holdninger, risikoopfattelser, normer, vaner og behov. Vi har særligt fokus på tiltag, der kan øge sikkerhed og velfærd. Derudover har vi fokus på bæredygtighed, hvor adfærd og vaner er afgørende at forstå, eksempelvis i forhold til cykling, brug kollektiv transport, delebilsordninger, selvkørende biler eller skift til eldrevne biler.

Vi baserer vores forskning på psykologiske indsigter fra det kognitive-, adfærds- og socialpsykologiske felt. Og vi rådgiver myndigheder og andre aktører i forhold til tiltag, der kan fremme sikker og bæredygtig transport ved at påvirke trafikadfærd gennem fx oplysning, design af beslutningsarkitektur og trafikale rammer.

Kontakt vores sektionsleder, hvis du er interesseret i et partnerskab eller samarbejde med os

Samarbejdspartnere