Myndighedsbetjening

Foto: UnsplashMyndighedsbetjening


DTU ManagementDivision for Transport - Myndighedsbetjening

Division for Transport betjener og samarbejder tæt med offentlige myndigheder. Vi gennemfører forskningsbaseret myndighedsbetjening for Transport- og Boligministeriet og understøtter dermed, at de transportpolitiske beslutninger baseres på et solidt vidensgrundlag.

Formålet for vores rådgivning er at forstå og forudsige, hvordan transportadfærd påvirkes af forskellige transportpolitikker og -tiltag og at inddrage dette i en samlet samfundsøkonomisk vurdering. 

Vores forskningsbaserede myndighedsbetjening omfatter forskning og rådgivning inden for transportområdet på tre hovedområder: Transportøkonomi, Trafiksikkerhed og Transportmodellering.