Om divisionen

Foto: Unsplash


Bæredygtig, effektiv og sikker transport


DTU Management Division for Transport - Om Division for Transport 

 

Bæredygtig, effektiv og sikker transport

Transportsektoren er fundamental for samfundsøkonomien og for, at vores hverdag hænger sammen. Det gælder både for borgere og virksomheder. Vi forsker i transportadfærd og transportsystemer for at finde løsninger til effektivt design og regulering af transportsektoren.

 

I Division for Transport fokuserer vi på bedre mobilitet i relation til sektorens tre store udfordringer: 1) klima og miljø 2) trængsel og 3) trafiksikkerhed. Vi sætter tal på trafikale og samfundsøkonomiske effekter med statistiske analyser af transportadfærd. Vi gennemfører myndighedsbetjening for Transport- og Boligministeriet og vi samarbejder med trafikselskaber og transportvirksomheder.

 

Divisionen arbejder med alle skalaer af transport fra modellering af fodgængerstrømme i terminaler og cykeltrafik til international flytransport. Vi forsker i brugen af alle typer transportmidler både i person- og godstrafik. Vores særlige fokusområder er grøn transport, el-biler og infrastruktur til el-bilernes opladning, planlægning og optimering af kollektiv transport samt forskning i cykeltrafik.

 

Division for Transport er internationalt førende, og vi samarbejder med tilsvarende miljøer uden for landets grænser. Vores forskere har en flerfaglig baggrund i matematisk modellering, computer science, økonomi, psykologi, og transportation engineering. De mange discipliner gør det muligt at håndtere komplekse problemstillinger, og løse opgaver, der kræver tværgående indsigt. 

 

Hvis du er interesseret i et partnerskab eller muligheder for at samarbejde med os, så kig her.

 

Division for Transport er inddelt i seks sektioner:

Kontakt

Otto Anker Nielsen
Professor, Divisionsleder, Sektionsleder
DTU Management
45 25 15 14
Ninette Pilegaard
Vicedivisionsleder, Sektionsleder
DTU Management
45 25 65 54

Transport Demand Modelling

Vi modellerer fremtidens transportbehov og vurderer effekter af transportpolitik og investeringer i infrastruktur.

 

 

 

Gå til Transport Demand Modelling

Transport Economics

Vi udvikler og anvender metoder til at vurdere de samfundsøkonomiske effekter af transportpolitikker.

 

 

 

Gå til Transport Economics
Foto: Colourbox

Transport Psychology

Vi undersøger adfærd i trafikken for at understøtte sikker og bæredygtig transport.

 

 

 

Gå til Transport Psychology
Foto: Unsplash

Machine Learning for Smart Mobility

Vi gør transportsystemer smarte og fleksible med macine learning, så de tilpasser sig brugernes behov. 

 

 

 

 

Gå til Machine Learning for Smart Mobility

Network and Route Choice

Vi forudsiger trafikstrømme, trængsel og derejsendes valg af rute.

 

 

 

 

Gå til Network and Route Choice

Center for Transport Analytics

Center for Transport Analytics arbejder med forskellige data og modeller for at støtte forskningsbaseret rådgivning og forskningsaktiviteter i divisionen.

 

 

Gå til Center for Transport Analytics